Projecten

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Projectmanagement van de ontwikkeling van multisite omgeving voor de websites van  NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De websites van NWO en de aan NWO verbonden organisaties NRO, Kennisrotonde, de Nationale Wetenschapsagenda zijn vernieuwd en ondergebracht in een gezamenlijke multisite omgeving. Design, techniek en beheer van de websites zijn opnieuw ontworpen en gestroomlijnd. De sites zijn ondergebracht in een nieuw Content Management Systeem (Drupal), waarin de organisaties functionaliteit en content delen. De presentatie en het beheer van de content en de functionaliteit zijn hiermee verbeterd en er is een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. Nu de basissites gerealiseerd zijn worden gaandeweg verdere uitbreidingen toegevoegd, zoals websites voor evenementen van NWO en NRO.
Leverancier Betawerk en CMS Drupal zijn geselecteerd door middel van een Europese Aanbesteding. 
Monique Fransen was gedurende ruim twee jaar bij NWO actief. Eerst als projectleider bij de Europese aanbesteding en vervolgens als projectleider van ontwerp, realisatie en inrichting (contentmigratie, governance) van de multisite omgeving en de websites van NWO, NRO, Kennisrotonde en Nationale Wetenschapsagenda. Het project is afgerond in juli 2021.

NWO website homepage
NWO website homepage
Kennisrotonde website homepage
Kennisrotonde website homepage

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Communicatieadvies AVG
De projectgroep ‘AVG@JenV’ is in het leven geroepen om de kennis en bewustwording van privacy binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid op een hoger peil te brengen. De projectgroep ondersteunt de organisaties van het ministerie bij het implementeren van de AVG en de borging van privacy management in de lijnorganisatie.

De communicatieadviseur heeft communicatiestrategie voor de tweede fase van het project uitgewerkt en bijgedragen aan de daaruit volgende stappen, zoals nieuwsbrieven, online kenniscommunity en live bijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen.

Staatsbosbeheer
Projectleider en product owner van meerdere online projecten, zoals Boswachterspaden, de Staatsbosbeheer Nieuwsapp, en “Online Impuls”

Staatsbosbeheer Nieuwsapp

De Nieuwsapp stelt medewerkers van Staatsbosbeheer in staat om onderweg en in het bos het nieuwes van en over de organisatie te volgen. Ook woordvoeringslijnen, calamiteitenprotocols en sociale media zijn onderdeel van de app. Zo kan iedereen op een gemakkelijke en aangename manier steeds op de hoogte blijven. Deze app is in een aantal maanden in een multidisciplinair team van Staatsbosbeheer samen met de ontwikkelaars van Ortec tot stand gebracht. 

Staatsbosbeheer online impuls

Online Impuls is een programma met projecten om de online communicatie te vernieuwen en agile werken in te voeren in de organisatie. Een van de deelprojecten is de digitale kaart van Staatsbosbeheer (kaart.staatsbosbeheer.nl), waarop de gebieden en activiteiten in kaart zijn gebracht. Andere deelprojecten zijn gericht op zakelijke doelgroepen van staatsbosbeheer.nl, projectcommunicatie, webanalyse en gebruikersonderzoek en het visualiseren van cijfers (infographics).

staatsbosbeheerkaart
Staatsbosbeheer op de kaart – een van de onderdelen van Online Impuls

Rijkswaterstaat Strategieteam RWS NEXT
Adviseur bij strategisch organisatie-ontwikkelprogramma RWS NEXT, waarin Rijkswaterstaat zich voorbereidt op de toekomst, in dialoog met medewerkers en externe partners. Rol: communicatieadvies, projectmanagement en ontwikkeling van middelen om de interactie met de omgeving aan te gaan. Middelen: RWS NEXT iPad app, bijeenkomsten met interactief trendkaartenspel, interne en externe communicatie, online een offline.

Rijkswaterstaat en ANWB 
Advies en projectmanagement van de online presence van Beleef de Deltaroute, een alliantie van Rijkswaterstaat en ANWB om het belang van de Deltawerken onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Rol: Online strategie, webconcept, selectie en aansturing ontwikkelaars website (responsive, mobile), ontwikkeling mobile audiotours, advies voor communicatie en social media.

www.beleefdedeltaroute.nl
www.beleefdedeltaroute.nl

Rijkswaterstaat
Ontwikkeling van een toolkit voor e-participatie, waarmee online participatietools snel en efficient kunnen worden ingezet in participatieprocessen bij Rijkswaterstaat (Rol: Advies, concept en uitwerking).

e-Participatie toolkit Rijkswaterstaat
e-Participatie toolkit Rijkswaterstaat

ProjectLift
De ProjectLift is een trainingsprogramma voor het werken in projecten en organiseert workshops Projectmanagement en Verwachtingsmanagement. De ProjectLift biedt projectleiders en communicatiemanagers van online projecten de gelegenheid om kennis en ervaring te delen. Want kennis delen is kennis creëren. De ProjectLift is een initiatief van Ellen Wierda en Monique Fransen.

Anmec
Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum: Vertaling van de communicatiestrategie van Anmec naar een nieuwe online strategie en websiteconcept. Advies en begeleiding bij ontwerp en realisatie. Training van de webredactie.

anmec
Anmec website strategie en -concept

Stadswaterpark
Campagnemanagement van de verkiezingscampagne van Stadswaterpark voor Rotterdams Stadsinitiatief. Management van ontwikkeling van online activiteiten (website, social media) en offline activiteiten.

Stadsinitiatief
Campagne Stadswaterpark Stadsinitiatief 2013

firMM information+service design
Projectmanagement van de ontwikkeling van een nieuwe informatiedienst in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken.

European Cultural Foundation
Advies bij het definiëren en uitvoeren van de online communicatiestrategie, met als doel het realiseren van meer samenhang, uitwisseling en visuele uniformiteit voor een groot aantal online uitingen van ECF.
Interim management van de digitale projecten en projectmanagement van de ontwikkeling van de vernieuwde websites voor het ECF intranet, de ECF corporate site, de ECF Labs site en enkele Labs (TandemNarratives).
Advies bij het definiëren en in gebruik nemen van de social media kanalen.

eurocult
ECF ontwikkeling websites; interim management

Wizer
Advies en projectmanagement bij de ontwikkeling van Wizer. Wizer is de nieuwe zoekmachine voor professionals in de bouw. In Wizer zijn alle relevante kennisbronnen voor de bouw in Nederland samengebracht. Na een eerste versie van Wizer in 2009 is in het najaar van 2011 de geheel vernieuwde versie van Wizer gelanceerd, met uitgebreide zoekfunctionaliteit en een nieuwe look and feel. Zie www.wizer.nl

wizer-home
Ontwikkeling informatieservice voor bouwprofessionals

Energiesprong/Wizer
Conceptontwikkeling en projectmanagement van de ontwikkeling van Innopedia, de betaversie van het kennisplatform voor het Energiesprong project (nu EnergielinQ).

Betaversie van kennisplatform voor Energiesprong

TamTam, 2010/2011
Projectmanagement (scrum) voor de realisatie van online platform EveandYou in opdracht van Nestle en Ogilvy in Brussel.

EveandYouDAY
Projectmanagement social website EveandYou

IJsfontein, “Serious games and playful solutions”, 2010
Interim team lead van de afdeling projectmanagement: aansturing projectmanagers en optimalisatie van projectmanagement en bedrijfsprocessen.

Dia22
Interim projectmanager en team lead

Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), 2010
Projectmanagement van het redesign van de KNAW website.
Zie www.knaw.nl

knaw internet d
Projectmanagement website, van ontwerp tot realisatie

Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW, 2009)
Projectmanagement van het redesign van de KNAW intranetsite.

knaw intranet
Projectmanagement ontwikkeling intranet

De Jonge Akademie, 2009/2010
Projectmanagement van de ontwikkeling van de nieuwe website van de Jonge Akademie. Coördinatie van concept, design, ontwikkeling, bouw en contentcreatie. Zie www.dejongeakademie.nl

Dia1
Website KNAW de Jonge Akademie

Stichting Bouw Research (SBR), 2009
Ontwikkeling van serie workshops over online uitgeven, projectmanagement en businessmodellen voor SBR medewerkers. Advies bij de ontwikkeling van nieuwe online producten.

SBR workshops
SBR workshop publishing trends

Stadgenoot, 2008
Projectmanagement voor de crossmediale communicatie rond nieuwbouw Toren 1: print-uitingen, marketingcampagne, website, organisatie van events en workshops voor aspirant kopers.

Stadgenoot Toren 1 workshops, event, website

UCB (Brussel, www.ucb.com), 2008
Programmamanagement van corporate websites. Onderwerpen: doorontwikkeling corporate website, ontwikkeling van de Nederlandse en deJapanse website (www.ucbjapan.co.jpwww.ucbpharma.nl) en van de procedure voor het ontwikkelen van locale websites; SEO en webanalytics dashboards.

Programmamanagement corporate websites

SaveSaveSaveSave